Op. Dr. Mehmet ERGEZ

mehmet ergezMehmet Ergez; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor, Ürojinekoloji Derneği Üyesi. 1961 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı.  1984 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, sonrasında zorunlu hizmetini tamamladı.
Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın-Doğum Kliniği’nde 1997 yılında uzmanlık eğitimini yaptı. Boğaziçi Tıp Merkezi ve Fertij’in üreme sağlığı merkezlerinde çalıştı.
Ürojinekoloji ile ilgili 1997-1998 yıllarında Çapa Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Kliniği’nde eğitim aldı. Çalışmalarında İnfertilite (kısırlık), menopoz, ürojinekoloji ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi ağırlıklı olarak yer almış olup bu alanda yurtiçi ve yurtdışı yayınları bulunmaktadır.
Ürojinekoloji Derneği kurucularından olan Ergez, ürojinekolojik hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi ve operasyonlarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Adres
Cankat Kadın Sağlığı Merkezi: Hakkı Yeten Cad. 12/4 Doğu İş Merkezi Fulya, P.K.: 34394 Şişli – İstanbul

Soyleyeceklerim Var