Tüp Bebek Uygulamasında Devlet Geri Ödeme Kapsamı

Soru 1: Tüp Bebekte geri ödeme tam olarak neyi kapsıyor bilmeyenler için bunu tekrar tanımlar mısınız?

Cevap: Bilindiği gibi 2005 yılına kadar tüp bebek tedavilerinde sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olan hastalar tedavi olmalarına rağmen herhangi bir devlet desteğinden faydalanamıyorlardı. Bu tarihe kadar olan süreçte tüp bebek tedavisi için başvuran hastalar ilaç tedavileri de dahil olmak üzere herhangi bir devlet katkısı almamaktaydılar. Diğer sağlık konuları ile ilgili olarak uzun yıllar devlet sektöründe her türlü tedavi imkanlarını kullanabilen hastalar 2002 yılının sonlarından itibaren artık özel hastanelerde de sosyal güvenlik kurumlarına hasta kabulünün başlaması ile birlikte tedavilerini özel hastanelerde de olmaya başladılar. Ancak tüp bebek tedavisi için başvuran hastalar ne devlet sektöründe ne de özel sektörde bu tedavilerinde herhangi bir katkı alamıyorlardı. Ancak 2005 yılında çıkarılan bir kanun ile sosyal güvenlik kurumlarının ki o zaman için bunlar; Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK olarak tanımlamak gerekiyor, bu kurumların kendi otonomisine bırakılarak devlet desteğinin yapılmasına karar verildi. Ama ilk planda Emekli Sandığı mensupları ve Devlet Memurları ile Bağ-Kur mensupları Tüp Bebek de devlet sektörü ile birlikte özel hastanelerde tüp bebek tedavisinden faydalanmaya başladılar. Aynı yılın sonunda SSK mensupları da bu tedaviler kapsamına alındı, ancak sadece ve sadece devlet ve kamu sektöründeki hastanelerde tedavi olmak kaydı ile, fakat 2006 yılından itibaren artık çıkarılan bir yönetmelik tebliği ile SSK mensupları da ki aslında tüm sosyal güvenlik kurumu çalışanları içerisinde herhalde %90 yakın bir grubu bu grup teşkil ediyor, SSK mensupları da artık hem özel hem de devlet hastanelerinde tüp bebek tedavilerinde ilaç ve tedavi desteği alma hakkını edinmiş oldular. Burada devletin verdiği imkanlar çıkarılacak bir heyet raporu sonrasında ki bu heyet raporu sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı’na ait olan eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinden alınacak heyet raporları sayesinde hastaların hem ilaçlarının %80’nine yakınını devletin ödemesi şeklinde hem de tüp bebek tedavisi için yaklaşık olarak 1.240 TL + KDV bedeli hastanelere devletin ödemesi şeklinde gerçekleşmiş oldu. Ancak burada bir tek ilaç ödemeleri ile ilgili bir sınırlama getirildi. Hastanın bir tedavi süresinde kullanacağı ilacının maksimum dozunun bunun 3.000 ünite ile sınırlanmasına karar verildi. Bu aslında bir handikap çünkü bazı hastalar 3.000 üniteden daha fazla tedaviye ihtiyaç göstermekteler, bazı hastalar ise aslında 2.000 ünite ile ya da 1.500 ünite ile tedavi edilebilecek iken sadece tek bir kerede reçete yazma hakkı olduğundan hekimler de 3.000 ünitenin altında yazmaya riskli bulduğundan hemen hemen bütün tedavilerde 3.000 ünite reçete edilmeye başlandı. Tabi bunun bir takım olumsuzlukları olmuyor değil.

Soru 2: Tüp Bebekte geri ödeme devlet tarafından onaylanmadan önce bu işlemi yaptıran kişilerin bu uygulamada yararlanabilme şansı var mıdır?

Cevap: Hayır. Daha önce bir tedavi olmuş bir kişi bunu dokümante edebilse bile, belgeleyebilse bile bununla evet ben bu tedaviyi yaptırdım, tekrar gidip hani ödediğim parayı geri almak istiyorum dese bunu almaya maalesef hakkı yok. Çünkü bu tedaviler ya da bu kararlar alındıktan sonraki tedavi ödemelerini kapsıyor, çünkü tebliğlerin ya da kanunların yayınlanmasından sonraki geçen sürede olanlar, zaten burada bir heyet raporu alınması zorunluluğu söz konusu, zaten daha önceki tedavilere ait hastaların da hani bunu heyet raporu olmadığı için ve geçmişe dönükte olarak da bunun verilmesi mümkün olmadığından herhangi bir geri ödeme alma şansı yok.

Soru 3: Şayet varsa yıllar önce Tüp Bebek yöntemine başvurmuş fakat sonuç alamamış hastanın masraflarını geri temin edemiyorlar yani öyle mi?

Cevap: Evet, dediğimiz gibi daha önceden bir tedavi olmuş ise hasta gebelik olsun ya da olmasın bu hastanın artık herhangi bir geri ödeme alma şansı olmayacaktır.

Soru 4: Tüp Bebekte geri ödeme başladıktan sonra Tüp Bebek için girişimde bulunan insan sayısında bir artış var mı?

Cevap: Evet, bu kanunlar çıktıktan sonra Türkiye’de ki genel dağılıma baktığımız zaman yaklaşık ortalama her yıl 25.000 Tüp Bebek uygulaması yapılırken bugün bu sayı 35.000’lere kadar gelmiş bulunmaktadır. Bu da başvurulardaki artışı gösteriyor. Aslında ülkemizde yıllık olarak her yıl tedavi edilme ihtiyacı gösteren hasta sayısının 100.000’nin üzerinde olduğu hesaplanıyor. Maalesef hem Tüp Bebek heyet raporunun çıkarılmasındaki zorluklar hem de bununla birlikte yine de hastaların özellikle özel sektörde üzerine bir miktar fark ödemeleri zorunluluğu olmasından dolayı, hastaların tedaviye başvurusu yine de kısıtlı kalabilmekte.

Soru 5: Tüp Bebek heyet raporu almak için gerekli koşullar nelerdir? Bu raporlar kolaylıkla alınabiliyor mu?

Cevap: Tüp Bebek tedavileri için heyet raporu almak isteyen hastalar mutlaka Sağlık Bakanlığı’na ait eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinden heyet raporu almaları gerekiyor. Bunun için erkekte veya bayanda tıbbi bir kusur bulunmalı. Ya da bir takım tedavilerle gebelik elde edilememiş olup Tüp Bebek tedavisi karar verildiğine dair ortak bir karar çıkmış olması gerekiyor. Bu raporu alabildikleri takdirde hastanın ilaçlarının 3.000 üniteye kadar olan kısmı reçete edilebiliyor ve tedavilerde kamu sektöründe herhangi bir fark ödemeden,özel hastanelerde fark ödeyerek olabilmekteler. Ancak burada bir takım yeni uygulamalar var. Bu 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren çıkarılan bir genelge ile belirtilen burada artık bayanların yaşı eskiden 40 iken şimdi 39’a indirildi. 39 yaşın üzerinde tüp bebek tedavisinden faydalanamıyorlar. 23 yaşın altında Tüp Bebek tedavisi yapılması zorunlu olsa dahi hasta faydalanamıyor ve SSK’ya belli bir gün sayısı olarak prim ödemiş olma zorunluluğu da getirilmiş bulunmakta. Bu yüzden aslında bu tedavilere başvuracak hastaları kısıtlayan faktörler olarak da bunları söylemek mümkün.

Yazan: Op. Dr. Latif Celal Küpelioğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Medical Park Bahçelievler Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu

Soyleyeceklerim Var