Ağlayan bebeği sakinleştirmenin yolları

Anneler için en mutsuz anlardan biri olan bebeğinin sürekli ağlaması durumudur. Ne yapsa bir türlü susturamadığı, sakinleştiremediği bebeği için,

ÇOCUKLARDA BÖBREK TAŞI SORUNLARI

Böbrek ve idrar yolu taşları metabolik, hormonal ve ürolojik nedenlere bağlı idrar içerisinde bulunan protein ve lipidlerle karışmış kristalize sert taşımsı kitlelerdir. Erişkinlerde bide 3-10 arasında görülür. Çocukluk çağında ise yurt dışında yapılan çalışmalarda 3000 de 1 ile 7500 de 1 arasında olduğu bildirilmektedir. Erkek çocuklarda kızlara oranla daha fazla rastlanmaktadır. Türkiye üriner sistem taş […]

ÇOCUKLARDA SİNÜZİT TEDAVİSİ

Sinüsler burun etrafındaki kemikler, üst çene kemikleri ve alın kemiği içinde bulunan hava dolu boşluklardır. Bu boşluklar iltihaplandığında ortaya çıkan enfeksiyona sinüzit adı verilir. İltihaplanmanın nedeni, bakteri veya virüs cinsi mikroplardır, bazen de her iki tür birlikte bulunabilir. Belirti ve Bulguları : Sinüzit , belirtilerin süresi 1 aydan kısa ise akut, 1-4 ay arasında ise […]

LÖSEMİ NEDİR ?

Halk arasında kan kanseri denilir. Kandaki alyuvarların aşırı derecede çoğalması sonucu meydana gelir. Kan yapıcı dokuları etkileyen ve kandaki akyuvarların aşırı derecede artmasına neden olan kötü huylu hastalık. Akut lösemilerin ilk belirtileri kansızlık, ateş, kanama ve lenf düğümlerinde şişmedir. Hastaların çoğunda tam iyileşme sağlanarak, kandaki kötü huylu, hücrelerin tümü yok edilebilir; vakaların yarıdan çoğunda hastalık […]

13 – 15 Ay Arası Çocuk Gelişimi

Bu dönem çocuğunuzun pek çok şey öğrenip, pek çok gelişim yaşayacağı bir dönemdir. Her ne kadar çocuğunuzdaki gelişmeler ilk bir sene içerisinde gözlemlediğiniz gelişmeler kadar hızlı ve dikkat çekici olmasa da bu üç aylık dönemin sonuna doğru fiziksel, algısal ve sosyal gelişimindeki önemli değişiklikleri farkedeceksiniz. Fiziksel Gelişim Bebeklerin yüzde doksanı bu üç aylık dönemin sonlarına […]

Okul Öncesi Dönem

Yapılan tüm araştırmalar,çocuğun her türlü eğitime en yatkın olduğu dönemin okulöncesi dönem olduğunu ortaya koymuştur.Zekanın gelişimi düşünüldüğünde,öğretilen bilgilerin %80’nin ilk 8 yaş içerisinde geliştiği sonucu ile karşılaşılır. Pek çok uzman,çocuğun karşılaştığı ilişkiler-kurallar doğrultusunda , zihin ve kişilik gelişiminin % 60’nın yine ilk altı yıl içinde oluştuğunu belirtmektedir. Ülkemizde,onbeş-yirmi yıl öncesine kadar,okul öncesi eğitim kurumlarına, salt […]

Scamper Nedir?

Scamper, bireylerin çok yönlü düşünmelerine alışılagelmiş zihinsel kalıpların dışına çıkmalarına önem verilen bir yöntemdir. Özgün fikir ve ürünlerin ortaya çıkmasına fırsat verir. Scamper tek bir nesneye yöneltilen düşünme sistemidir. Michalko’ya göre SCAMPER felsefesi şudur. “Her fikir var olan başka bir fikirden doğar.” Scamper, okul öncesinden başlayarak her düzeyde, eğlenceli biçimde uygulanabilir. İlk olarak Osborn tarafından […]

Gelişim Nedir?

Değerli Ana-babalar ve Eğitimciler,Her canlının kendine özel gelişim süreci vardır.İnsanın gelişimi de kendine hastır.Gelişimin ilkeleri vardır.Gelişim İlkeleri şunlardır: Her birey,gelişim ilkelerine göre doğar,büyür,olgunlaşır. Her birey,özeldir.Özel olması,bireysel farklılıklarından ileri gelir. Gelişim,hem kalıtımdan hem de çevreden etkilenir.Kalıtım,bireyin ailesinden,genler yoluyla aldığı özellikleri kapsar.Çevre ise,döllenmeden itibaren etkili olan,tüm dış etkenleri kapsar.(Beslenme,bakım,sevgi,ilgi, eğitim,çevresel uyaranlar vb.) *Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.Her birey,doğuştan itibaren […]

Çocuk Eğitimi

Toplumumuzda çocuk eğitimi ve gelişmesi konusunda yapılan en önemli yanlışlardan biri de aşırı koruyucu ana baba tutumudur. Sayın Prof Üstün Dökmen hocamız bu konuya bakın nasıl dikkat çekiyor. Siz hiç yürümeye yeni başlamış çocukların, bir basamağa ya da bir koltuğa nasıl tırmandıklarını gözlediniz mi? Uğraşa debelene bir kaç dakikalık bir gayret sonucu, yerden 15-20 cm […]

Çocuğunuza Bol Su İçirin…

Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde çocuklarda da terleme ve buharlaşma yoluyla tuz ve su kaybının arttığına dikkati çekerek, 1-3 yaşındaki çocukların günde 1-1,5 litre su tüketmesi gerektiği belirtildi. GAZİANTEP – Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Coşkun, aşırı sıcaklarda kronik böbrek, kalp, hipertansiyon ve şeker hastası çocukların su tüketimi ve […]

Sonraki Sayfa »